ตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรสิ่งทอ และเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกชนิด *Textile Machinery *Textile Accessory * Textile Spare Part *Textile Testing & Laboratory *Textile Finishing Machinery *Cotton Wool Machinery *Nonwoven Accessory *Industrial Machinery
 
 
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรสิ่งทอ และเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกชนิด *Textile Machinery *Textile Accessory * Textile Spare Part *Textile Testing & Laboratory *Textile Finishing Machinery *Cotton Wool Machinery *Nonwoven Accessory *Industrial Machinery
 
 
CONTACTUS :

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ในการติดต่อ กรุณากรอกข้อความ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง

     
ชื่อบริษัท / Company : 
ชื่อผู้ติดต่อ / Contact Name : 
โทรศัพท์ / Telephone : 
โทรสาร / Fax : 
อีเมล์ / E-Mail : 
ข้อความ / Messege: 
 
จำเป็นต้องกรอกข้อมูล
 
Copyright © 2017 Peacetex Intertrade Co., Ltd. All Right Reserved. Powered By : Thailand Directory