ตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรสิ่งทอ และเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกชนิด *Textile Machinery *Textile Accessory * Textile Spare Part *Textile Testing & Laboratory *Textile Finishing Machinery *Cotton Wool Machinery *Nonwoven Accessory *Industrial Machinery
 
 
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรสิ่งทอ และเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกชนิด *Textile Machinery *Textile Accessory * Textile Spare Part *Textile Testing & Laboratory *Textile Finishing Machinery *Cotton Wool Machinery *Nonwoven Accessory *Industrial Machinery
 
TEXTILE MACHINERY / Textile Accessory & Spare Parts /
HSIEN FANG ENTERPRISE CO., LTD. / Open-End (O.E.) Spinning M/C Spare Parts
 
 
Open-End (O.E.) Spinning M/C Spare Parts
Elitex BD200M.R.RC.RCE. S.SN.RN.D.SD.D1.D2
BACK
 
Copyright © 2017 Peacetex Intertrade Co., Ltd. All Right Reserved. Powered By : Thailand Directory