ตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรสิ่งทอ และเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกชนิด *Textile Machinery *Textile Accessory * Textile Spare Part *Textile Testing & Laboratory *Textile Finishing Machinery *Cotton Wool Machinery *Nonwoven Accessory *Industrial Machinery
 
 
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรสิ่งทอ และเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกชนิด *Textile Machinery *Textile Accessory * Textile Spare Part *Textile Testing & Laboratory *Textile Finishing Machinery *Cotton Wool Machinery *Nonwoven Accessory *Industrial Machinery
 
TEXTILE MACHINERY / Textile Accessory & Spare Parts /
GMÖHLING TRANSPORTGERÄTE GMBH / Yarn Steaming Trolley D 3 and D 04 with Spring Loaded Base-Aluminium | Perforated
 
 
Yarn Steaming Trolley D 3 and D 04 with Spring Loaded Base-Aluminium | Perforated
BACK
 
Copyright © 2017 Peacetex Intertrade Co., Ltd. All Right Reserved. Powered By : Thailand Directory